Kombinasjonen av samsåing og eksakt gjødselplassering gir god oppspiring

Ved tidlig såing av bygg sender Kjølsrød Drift litt av gjødsla sammen med såkornet.